Nervesystemet til et dyr koordinerer aktiviteten til musklene, overvåker organene, modellerer og prosesserer input fra sansesystemene, og initierer handlinger.
Kjemikalier som påvirker nerveaktiviteten er generelt de raskest virkende toksinene, som er årsak til lammelser og/eller død. [les mer]Del siden sosialt!